adevarul.it

24 Iulie, 2014 - 00:09

Pierd ruşii Mondialul din 2018? Un ziar german cere că FIFA să reacţioneze prompt după tragedia MH17

Până acum, cele mai mari controverse au fost legate de faptul că Mondialul din 2022 a fost acordat Qatar-ului. Acum însă, au apărut primele voci care îi cer lui Blatter să ia o decizie radicală în privinţa turneului de peste patru ani.

Caz şocant în Afganistan: fetiţă condamnată la moarte de familie, după ce a fost violată de un mullah, în moschee

O fetiţă de zece ani din Afganistan a fost violată de un mullah, într-o moschee şi riscă să fie ucisă de propriile rude pentru „dezonorarea familiei“, după ce poliţia a luat-o din adăpostul pentru femei şi a înapoiat-o părinţilor. Publicaţia New York Times dezvăluie amănunte şocante dintr-un caz care scandalizează opinia publică occidentală, dar se poate încheia într-un mod tragic, din cauza tradiţiilor primitive ale afganilor.

Pensionarea la limită de vârstă

Lucrătorii care îşi încetează parţial sau total activitatea profesională şi îndeplinesc anumite cerinţe se pot pensiona pentru limită de vârstă. În Spania există două regimuri de pensionare: total şi parţial.

Pensionarea totală: lucrătorul îşi încetează complet activitatea profesională şi îndeplineşte cerinţele generale pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensionarea parţială: permite plata unei pensii de către sistemul de asigurări sociale spaniol, în acelaşi timp cu prestarea unei activităţi profesionale pe timp parţial.

Pentru a primi pensie de la statul spaniol trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- să fi împlinit vârsta de 65 de ani. În Spania, pensionarea anticipată - la 60, 61, 64 sau 65 de ani (fără vechimea obligatorie)- este obişnuită, dacă se îndeplinesc anumite condiţii adiţionale, însă implică o reducere a cuantumului pensiei;
- persoana trebuie să fie înregistrată, asigurată sau într-o situaţie echivalentă în cadrul sistemului de Asigurări Sociale spaniol
- să fi contribuit timp de cel puţin 15 ani la Asigurările Sociale, dintre care cel puţin doi ani să fie cuprinşi în ultimii 15 dinaintea datei pensionării
- să fi cotizat la Asigurările Sociale timp de 35 de ani, pentru a primi pensia integrală, 100%.

Dosarul de pensie pentru limită de vârstă va cuprinde următoarele acte, prezentate în original şi fotocopie compulsată:

- DNI (cetăţeni spanioli); paşaportul sau cartea de identitate şi certificatul de cetăţean comunitar (rezidenţii)
- Certificat de atestare a bazelor de cotizare din perioada lucrată (se cere firmelor la care s-a lucrat)
- Chitanţe de plată a cotizaţiilor lunare, dacă plata acestora este în sarcina solicitantului
- Dacă nu lucraţi în momentul depunerii cererii de pensie, un certificat eliberat de SPEE sau altă insituţie omoloagă din comunitatea în care locuiţi

Dosarul se depune la orice sediu al Asigurărilor Sociale. Lista acestora, pe comunităţi şi provincii:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm

Cuantumul pensiei este variabil, iar procentul cuvenit din baza de calcul depinde de anii cotizaţi la Asigurările Sociale, minimum fiind de 50% pentru 15 ani cotizaţi. Bazele de cotizare luate în calcul sunt cele din ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii de pensionare.

SCALA PROCENTAJELOR PE ANI COTIZATI:

 ANI COTIZATI                         PROCENTAJUL DIN BAZA DE CALCUL
 15 ani                                       50%
 16 ani                                       53%
 17 ani                                       56%
 18 ani                                       59%
 19 ani                                       62%
 20 ani                                       65%
 21 ani                                       68%
 22 ani                                       71%
 23 ani                                       74%
 24 ani                                       77%
 25 ani                                       80%
 26 ani                                       84%
 28 ani                                       86%
 29 ani                                       88%
 30 ani                                       90%
 31 ani                                       92%
 32 ani                                       94%
 33 ani                                       96%
 34 ani                                       98%
 35 ani                                     100%

Pensia europeană cumulată:

De la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uninea Europeană, lucrătorilor români li se aplică Regulamentul Comunităţii Europene nr. 1408/1971. Acest regulament se aplică retroactiv cetăţenilor români care au lucrat într-un stat comunitar înainte de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană şi care au cotizat la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, românii vor putea solicita transferarea sumelor cotizate la sistemul de asigurare din ţara unde locuiesc.
Dacă un român a muncit în mai multe state membre ale Uniunii, pentru pensie se vor lua în calcul toate perioadele lucrate legal, iar drepturile vor fi calculate de fiecare stat, conform perioadei lucrate și propriei legislaţii. Exportul prestaţiilor înseamnă că un lucrător migrant va beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, inclusiv pe teritoriul statului de domiciliu.

La împlinirea vârstei de pensionare și a perioadei minime obligatorii de cotizare, solicitantul trebuie să se adreseze instituţiei competente de la locul de domiciliu (Casa de pensii teritorială, în România, şi Institutului Naţional de Asigurări Sociale, în Spania,) în vederea revizuirii dreptului de pensie, precum şi pentru stabilirea drepturilor de pensie acordate potrivit legislaţiei celuilalt stat membru implicat.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. În România, ca şi în Spania, stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani; stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, în Spania, şi de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi, în România.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, în România, şi de 65 de ani pentru toţi cetăţenii, în Spania.

Formalităţile pe care cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România:

În cazul cetăţenilor stabiliţi în străinătate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a beneficia de pensie din partea statului român, operaţiunile legate de stabilirea şi încasarea drepturilor  pensie pot fi îndeplinite:
1.  fie în mod direct de către titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare şi deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.
2.  fie prin intermediul unui mandatar domiciliat în România, desemnat prin procura specială, care să îndeplinească operaţiunile menţionate la punctul 1.

Titularul sau mandatarul, după caz, deschide un cont curent personal la filiala S.C. BANC POST S.A. de domiciliu, singura instituţie bancară cu care CNPAS are încheiată convenţie în acest sens.
Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat depune la casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoţită de documentele necesare stabilirii pensiei (dosarul administrativ de pensionare).

Dosarul de pensionare trebuie să conţină următoarele documente:
-   cerere pentru înscriere la pensie ;
-   carnetul de muncă (original şi copie);
-   alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;
-   livret militar (original şi copie);
-   diplomă de studii superioare (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
-   adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;
-   adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
-   adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
-   procură specială pentru mandatar;
-   confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.

Dintre documentele menţionate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă şi adeverinţe privind vechimea în muncă), precum şi procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar.

În cazul în care titularul domiciliat în străinătate şi-a stabilit o reşedinţă în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reşedinţă.Această soluţie este valabilă numai în cazul în care titularul nu şi-a desemnat un mandatar pentru stabilirea şi încasarea drepturilor de pensie.

În condiţiile în care titularul dreptului de pensie domiciliat în străinătate şi-a desemnat un mandatar, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza de domiciliu a mandatarului.
Pensia, stabilită prin decizia emisă de Casa teritorială de pensii, urmează a fi virată în contul curent personal şi poate fi ridicată pe baza actului de identitate de către titular sau pe baza procurii speciale de către mandatar.

Începând din august 2008, românii care au domiciliul sau reședința în Spania pot primi pensia în contul bancar spaniol, declarat la Casa teritorială de pensii la care este depus dosarul în România. Dacă domiciliul cetățeanului român este în Spania, cererea va fi depusă la Institutului Național de Asigurări Sociale din Spania, prezentând și o copie a deciziei de pensionare din România. Autoritățile spaniole vor lua legătura cu omologii din România, informându-i despre cererea primită și solicitându-le să confirme perioadele de cotizație. Dacă domiciliul este în România, cererea va fi depusă aici, iar autoritățile vor lua legătura cu cele spaniole.
Cetățenii români care vor să-și stabilească domiciliul în Spania și reședința în România vor depune o cerere în acest sens la consulatele române de pe teritoriul spaniol, solicitând schimbarea domiciliului și eliberarea unui pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate.
Pentru obținerea pensiei, vârsta de pensionare și vechimea totală trebuie să corespundă legislației din țara în care se depune dosarul de pensionare.

 

 

Tipareste

Radio Trinitas primeşte 80.000 de lei de la Ministerul de Externe pentru promovarea românilor din diaspora

Patriarhia Română şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au lansat vineri un proiect de colaborare în valoare de 80.000 de lei (peste 18.000 de eu...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 10:34
mai mult

Vizita lui Victor Ponta în Afganistan şi atacul cu rachetă al talibanilor

Prim-ministrul a avut parte de senzaţii tari în Kandahar, acolo unde s-a dat alarma de atac cu rachetă. Ponta şi miniştrii care îl însoţeau au...

Fiona Lloyd-Davies, jurnalista care a schimbat legea în Pakistan

Bloggerul „Adevărul” Mircea Barbu, gazda evenimentelor Hangouts On Air, va discuta luni, de la 12.30 cu jurnalista şi regizoarea de filme docum...

Veşti bune din imobiliare: băncile ieftinesc creditele pentru locuinţe

Românii care vor să-şi achiziţioneze o locuinţă, dar nu dispun de resursele necesare pot profita de trendul de scădere pe care au intrat dobân...

Manipulare şi sperietoare la televiziunea publică din Rusia

Postul de televiziune rusesc de stat Pervîi Kanal a difuzat, aseară, un amplu reportaj despre semnarea acordurilor de asociere de către Georgia, Mo...

Sora lui Felipe al VI-lea, inculpată în uriaşul dosar de corupţie care a zguduit monarhia spaniolă

Fiica fostului rege al Spaniei Juan Carlos rămâne inculpată în dosarul de corupţie care vizează o uriaşă fraudă din fondurile de stat, după ...
Adaugat la:25 Iunie, 2014 - 11:47
mai mult

Legislativul spaniol începe formalitățile pentru acordarea protecției juridice privilegiate regelui Juan Carlos

La Congresul Deputaților încep luni formalitățile parlamentare pentru acordarea protecției juridice privilegiate pentru regele Juan Carlos, care ...

Juan Carlos, un fost rege fără imunitate şi care se confruntă cu procese de stabilire a paternităţii

Parlamentarii spanioli au anunţat că încearcă să grăbească anumite acte normative prin care să asigure imunitatea fostului rege Juan Carlos, p...

CM 2014. Spania, în cădere liberă. Pe ce loc ar putea ajunge ibericii în clasamentul FIFA după Cupa Mondială

Veştile proaste se ţin lanţ pentru spanioli după eliminarea prematură de la Cupa Mondială, încă din faza grupelor. Naţionala lui Vicente del ...

CM 2014. Barcelona a pregătit 85 de milioane de euro pentru Luis Suarez

El Mundo Deportivo, ziarul de casă a lui FC Barcelona, scrie că uruguayanul Luis Suarez este la mai puţin de un pas de echipa catalană. ...
Posturi TV Live
NeptunTV

Vizita lui Victor Ponta în Afganistan şi atacul cu rachetă al talibanilor

Prim-ministrul a avut parte de senzaţii tari în Kandahar, acolo unde s-a dat alarma de atac cu rachetă. Ponta şi miniştrii care îl însoţeau au...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 11:40
mai mult

Şedinţă PSD: Social-democraţii pregătesc terenul pentru prezidenţiale într-o fostă bază militară

Social-democraţii s-au adunat, luni, în şedinţa Comitetului Executiv naţional care are loc la Orăştie, într-o fostă bază militară. Duminic...

Imagini rare din timpul filmărilor peliculei „Pe aripile vântului“, făcute publice după 75 de ani

O serie de fotografii alb-negru ce surprind momente unice din culisele şi din timpul filmărilor pentru pelicula-cult „Pe aripile vântului“, din...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 14:08
mai mult

Eminenta lui Eminem: fiica rapperului e şefă de promoţie

Hailie Mathers, fiica rapperului Eminem (pe numele lui real Marshall Mathers), a absolvit cu brio liceul Chippewa Valley din Michigan. ...

Manipulare şi sperietoare la televiziunea publică din Rusia

Postul de televiziune rusesc de stat Pervîi Kanal a difuzat, aseară, un amplu reportaj despre semnarea acordurilor de asociere de către Georgia, Mo...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 13:22
mai mult

„Ţarul” Putin: peste 60% din ruşi vor ca preşedintele să rămână la putere şi după ce i se termină al treilea mandat

Pete 60% din ruşi speră că Vladimir Putin va rămâne preşedinte şi după 2018, atunci când i se termină cel de-al treilea mandat, reiese dintr...

Halep, prima favorită, pe hârtie, la Wimbledon. Programul optimilor

Simona Halep a ajuns în premieră în optimile de la Wimbledon, iar după eliminările lui Na Li (locul 2 WTA) şi Serena Williams (1 WTA), este cel ...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 13:12
mai mult

Veste mare pentru Rapid. TAS a dat drept giuleştenilor să joace în Liga I

Giuleştenii au primit aviz favorabil de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi pot evolua în sezonul viitor în Liga I. ...

Radio Trinitas primeşte 80.000 de lei de la Ministerul de Externe pentru promovarea românilor din diaspora

Patriarhia Română şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au lansat vineri un proiect de colaborare în valoare de 80.000 de lei (peste 18.000 de eu...
Adaugat la:30 Iunie, 2014 - 10:34
mai mult

Fiona Lloyd-Davies, jurnalista care a schimbat legea în Pakistan

Bloggerul „Adevărul” Mircea Barbu, gazda evenimentelor Hangouts On Air, va discuta luni, de la 12.30 cu jurnalista şi regizoarea de filme docum...
Ultimele fotografii adăugate
Paula Calistru
MAGAZIN ALIMENTAR CASTELLDEFELS
vili36
MAGAZIN_BCNLH
tamaduitoarea ana maria
ALIMENTARA
Cele mai active grupuri
Craciun Insangerat 2010 !
MUSEUM MERCEDES-BENZ
MICI BARFE
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( simion124 din Agreda ) No Xplode 2.0 BSN