adevarul.it

22 Decembrie, 2014 - 03:48

Merkel l-a felicitat pe Iohannis: Sunt convinsă că împreună vom aprofunda relaţiile bilaterale

Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat, marţi, pe Klaus Iohannis pentru victoria în alegerile prezidenţiale, asigurându-l că Germania va rămâne „un partener de nădejde” al României şi subliniind că împreună vor putea aprofunda relaţiile bilaterale.

Meleşcanu a demisionat din fruntea MAE. Ponta îl propune pe Mihnea Motoc. Cine este ministrul propus

Premierul Victor Ponta l-a propus pe Mihnea Motoc, ambasadorul României la Uniunea Europeană, pentru şefia MAE, după demisia lui Teodor Meleşcanu. Mihnea Motoc este soţul Iuliei Motoc, care, în prezent, este judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO).

Pensionarea la limită de vârstă

Lucrătorii care îşi încetează parţial sau total activitatea profesională şi îndeplinesc anumite cerinţe se pot pensiona pentru limită de vârstă. În Spania există două regimuri de pensionare: total şi parţial.

Pensionarea totală: lucrătorul îşi încetează complet activitatea profesională şi îndeplineşte cerinţele generale pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensionarea parţială: permite plata unei pensii de către sistemul de asigurări sociale spaniol, în acelaşi timp cu prestarea unei activităţi profesionale pe timp parţial.

Pentru a primi pensie de la statul spaniol trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- să fi împlinit vârsta de 65 de ani. În Spania, pensionarea anticipată - la 60, 61, 64 sau 65 de ani (fără vechimea obligatorie)- este obişnuită, dacă se îndeplinesc anumite condiţii adiţionale, însă implică o reducere a cuantumului pensiei;
- persoana trebuie să fie înregistrată, asigurată sau într-o situaţie echivalentă în cadrul sistemului de Asigurări Sociale spaniol
- să fi contribuit timp de cel puţin 15 ani la Asigurările Sociale, dintre care cel puţin doi ani să fie cuprinşi în ultimii 15 dinaintea datei pensionării
- să fi cotizat la Asigurările Sociale timp de 35 de ani, pentru a primi pensia integrală, 100%.

Dosarul de pensie pentru limită de vârstă va cuprinde următoarele acte, prezentate în original şi fotocopie compulsată:

- DNI (cetăţeni spanioli); paşaportul sau cartea de identitate şi certificatul de cetăţean comunitar (rezidenţii)
- Certificat de atestare a bazelor de cotizare din perioada lucrată (se cere firmelor la care s-a lucrat)
- Chitanţe de plată a cotizaţiilor lunare, dacă plata acestora este în sarcina solicitantului
- Dacă nu lucraţi în momentul depunerii cererii de pensie, un certificat eliberat de SPEE sau altă insituţie omoloagă din comunitatea în care locuiţi

Dosarul se depune la orice sediu al Asigurărilor Sociale. Lista acestora, pe comunităţi şi provincii:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm

Cuantumul pensiei este variabil, iar procentul cuvenit din baza de calcul depinde de anii cotizaţi la Asigurările Sociale, minimum fiind de 50% pentru 15 ani cotizaţi. Bazele de cotizare luate în calcul sunt cele din ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii de pensionare.

SCALA PROCENTAJELOR PE ANI COTIZATI:

 ANI COTIZATI                         PROCENTAJUL DIN BAZA DE CALCUL
 15 ani                                       50%
 16 ani                                       53%
 17 ani                                       56%
 18 ani                                       59%
 19 ani                                       62%
 20 ani                                       65%
 21 ani                                       68%
 22 ani                                       71%
 23 ani                                       74%
 24 ani                                       77%
 25 ani                                       80%
 26 ani                                       84%
 28 ani                                       86%
 29 ani                                       88%
 30 ani                                       90%
 31 ani                                       92%
 32 ani                                       94%
 33 ani                                       96%
 34 ani                                       98%
 35 ani                                     100%

Pensia europeană cumulată:

De la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uninea Europeană, lucrătorilor români li se aplică Regulamentul Comunităţii Europene nr. 1408/1971. Acest regulament se aplică retroactiv cetăţenilor români care au lucrat într-un stat comunitar înainte de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană şi care au cotizat la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, românii vor putea solicita transferarea sumelor cotizate la sistemul de asigurare din ţara unde locuiesc.
Dacă un român a muncit în mai multe state membre ale Uniunii, pentru pensie se vor lua în calcul toate perioadele lucrate legal, iar drepturile vor fi calculate de fiecare stat, conform perioadei lucrate și propriei legislaţii. Exportul prestaţiilor înseamnă că un lucrător migrant va beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, inclusiv pe teritoriul statului de domiciliu.

La împlinirea vârstei de pensionare și a perioadei minime obligatorii de cotizare, solicitantul trebuie să se adreseze instituţiei competente de la locul de domiciliu (Casa de pensii teritorială, în România, şi Institutului Naţional de Asigurări Sociale, în Spania,) în vederea revizuirii dreptului de pensie, precum şi pentru stabilirea drepturilor de pensie acordate potrivit legislaţiei celuilalt stat membru implicat.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. În România, ca şi în Spania, stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani; stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, în Spania, şi de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi, în România.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, în România, şi de 65 de ani pentru toţi cetăţenii, în Spania.

Formalităţile pe care cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România:

În cazul cetăţenilor stabiliţi în străinătate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a beneficia de pensie din partea statului român, operaţiunile legate de stabilirea şi încasarea drepturilor  pensie pot fi îndeplinite:
1.  fie în mod direct de către titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare şi deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.
2.  fie prin intermediul unui mandatar domiciliat în România, desemnat prin procura specială, care să îndeplinească operaţiunile menţionate la punctul 1.

Titularul sau mandatarul, după caz, deschide un cont curent personal la filiala S.C. BANC POST S.A. de domiciliu, singura instituţie bancară cu care CNPAS are încheiată convenţie în acest sens.
Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat depune la casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoţită de documentele necesare stabilirii pensiei (dosarul administrativ de pensionare).

Dosarul de pensionare trebuie să conţină următoarele documente:
-   cerere pentru înscriere la pensie ;
-   carnetul de muncă (original şi copie);
-   alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;
-   livret militar (original şi copie);
-   diplomă de studii superioare (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
-   adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;
-   adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
-   adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
-   procură specială pentru mandatar;
-   confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.

Dintre documentele menţionate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă şi adeverinţe privind vechimea în muncă), precum şi procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar.

În cazul în care titularul domiciliat în străinătate şi-a stabilit o reşedinţă în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reşedinţă.Această soluţie este valabilă numai în cazul în care titularul nu şi-a desemnat un mandatar pentru stabilirea şi încasarea drepturilor de pensie.

În condiţiile în care titularul dreptului de pensie domiciliat în străinătate şi-a desemnat un mandatar, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza de domiciliu a mandatarului.
Pensia, stabilită prin decizia emisă de Casa teritorială de pensii, urmează a fi virată în contul curent personal şi poate fi ridicată pe baza actului de identitate de către titular sau pe baza procurii speciale de către mandatar.

Începând din august 2008, românii care au domiciliul sau reședința în Spania pot primi pensia în contul bancar spaniol, declarat la Casa teritorială de pensii la care este depus dosarul în România. Dacă domiciliul cetățeanului român este în Spania, cererea va fi depusă la Institutului Național de Asigurări Sociale din Spania, prezentând și o copie a deciziei de pensionare din România. Autoritățile spaniole vor lua legătura cu omologii din România, informându-i despre cererea primită și solicitându-le să confirme perioadele de cotizație. Dacă domiciliul este în România, cererea va fi depusă aici, iar autoritățile vor lua legătura cu cele spaniole.
Cetățenii români care vor să-și stabilească domiciliul în Spania și reședința în România vor depune o cerere în acest sens la consulatele române de pe teritoriul spaniol, solicitând schimbarea domiciliului și eliberarea unui pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate.
Pentru obținerea pensiei, vârsta de pensionare și vechimea totală trebuie să corespundă legislației din țara în care se depune dosarul de pensionare.

 

 

Tipareste

Klaus Iohannis, şah şi mat în fiefurile PSD din ţară: baronii locali, marii perdanţi ai alegerilor prezidenţiale

În spatele eşecului lui Victor Ponta la alegerile din 16 noiembrie, o armată întreagă de baroni a fost zguduită. Chiar şi după mai bine de dou...
Adaugat la:18 Noiembrie, 2014 - 09:10
mai mult

Curtea Supremă ia în discuţie astăzi dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis

Magistraţii de la Curtea Supremă iau azi în discuţie recursul formulat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) împotriva decizie Curţii de ...

Legea amnistiei şi graţierii ar putea fi respinsă astăzi de Parlament

Proiectul controversatei legi a amnistiei şi graţierii, care zace în sertarul Comisiei Juridice de mai bine de un an, ar putea fi respins astăzi d...

Patriarhul Daniel şi cotirea ideologică de la ora 17.00

Liderul Bisericii Ortodoxe Române a formulat o declaraţie cu „schepsis“ imediat după ce a ieşit din secţia de votare, în seara zilei de 16 n...

Cum au reflectat televiziunile votul decisiv

Televiziunile din România au reflectat diferit situaţia votului în alegerile prezidenţiale 2014, prezentând fie „fraude băsiste“, încercăr...

Rezultatele votului simbolic din Catalonia: 80,7% din participanţi au votat pentru independenţa regiunii

Aproximativ 80,7% din persoanele care au participat la votul simbolic asupra independenţei organizat duminică în Catalonia s-au pronunţat în favo...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:02
mai mult

Preşedintele catalan Artur Mas: votul consultativ de duminică, un succes total

Preşedintele catalan Artur Mas consideră că votul consultativ privind independenţa organizat duminică în Catalonia reprezintă „un succes tota...

„Bombardierii“ de la Madrid: Spania e uimită de performanţele Realului la 11 etape după startul campionatului

Cifrele mai şi mint, uneori! În acest moment, există o diferenţă de doar două puncte între Real Madrid (27) şi Barcelona (25), însă nu se po...

Real Madrid a spulberat Rayo Vallecano. Ronaldo n-are rival printre golgheterii din Primera Division

Real Madrid a revenit în fruntea clasamentului din Spania, după victoria categorică, scor 5-1, cu echipa Rayo Vallecano. ...

Barcelona, salvată de Suarez şi Neymar. 2-1 cu Almeria, după ce-a fost condusă în urma unui contraatac letal

După două eşecuri consecutive în Spania, FC Barcelona a regăsit gustul victoriei, 2-1 la Almeria. Gazdele au deschis scorul la capătul unui cont...
Posturi TV Live
NeptunTV

Titus Corlăţean a refuzat să deschidă noi secţii de votare în diaspora şi a demisionat

Titus Corlăţean a demisionat din funcţia de ministru de Externe. Corlăţean a invocat ca motiv al demisiei faptul că nu doreşte să încalce leg...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:10
mai mult

ACL a cerut repartizarea timpilor de antenă pentru dezbaterea Ponta-Iohannis

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se reunesc astăzi, începând cu ora 14:00, după ce ACL a cerut convocarea Parl...

MTV Europe Music Awards 2014: Trupa U2 va susţine un recital special

Trupa rock irlandeză U2 va susţine un recital special la gala MTV Europe Music Awards 2014, care va avea loc duminică, la Glasgow, în Marea Britan...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:52
mai mult

Matthew McConaughey va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actorul american Matthew McConaughey, care şi-a început anul cu un trofeu Oscar pentru prestaţia din filmul „Dallas Buyers Club“, va primi o st...

Rezultatele votului simbolic din Catalonia: 80,7% din participanţi au votat pentru independenţa regiunii

Aproximativ 80,7% din persoanele care au participat la votul simbolic asupra independenţei organizat duminică în Catalonia s-au pronunţat în favo...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:02
mai mult

Alertă la Segarcea. Încă 8 cazuri noi de HIV. 10 femei au întreţinut relaţii sexuale cu tânărul mort de SIDA

Daniel Secu, în vârstă de 25 de ani, din Segarcea, şi-a infectat intenţionat iubitele cu virusul HIV. În luna octombrie 291 de persoane au cerut...

Real Madrid a spulberat Rayo Vallecano. Ronaldo n-are rival printre golgheterii din Primera Division

Real Madrid a revenit în fruntea clasamentului din Spania, după victoria categorică, scor 5-1, cu echipa Rayo Vallecano. ...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 10:56
mai mult

„Bombardierii“ de la Madrid: Spania e uimită de performanţele Realului la 11 etape după startul campionatului

Cifrele mai şi mint, uneori! În acest moment, există o diferenţă de doar două puncte între Real Madrid (27) şi Barcelona (25), însă nu se po...

Sabin Gherman, încă un manifest: „În Ardeal şi Banat, nu poţi azi să-l bagi în mă-sa şi mâine să-l pupi”

Harta României înroşită, cu excepţia Ardealului şi a Banatului, şi manifestaţiile de protest faţă de condiţiile în care s-a votat în dias...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:33
mai mult

Experiment. Comuna dobrogeană care a renunţat la politicieni: transformările reuşite de autorităţi

INDEPENDENŢĂ În judeţul Constanţa, controlat de baronii Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre, comuna Peştera, pierdută pe dealurile Dobroge...
Ultimele fotografii adăugate
Rumano31
Paula Calistru
MAGAZIN ALIMENTAR CASTELLDEFELS
vili36
MAGAZIN_BCNLH
tamaduitoarea ana maria
Cele mai active grupuri
Craciun Insangerat 2010 !
MUSEUM MERCEDES-BENZ
MICI BARFE
Cele mai noi anunţuri
Categorie: matrimoniale ( Rumano31 din Ciudad Real ) CAUT O FATA SERIOASA