adevarul.it

18 Aprilie, 2014 - 10:25

Lavrov: Am ajuns la un acord privind Ucraina. Kerry: Trebuie să vedem acțiuni, nu vorbe

Ministrul de Externe al Rusiei a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate după încheierea discuţiilor de la Geneva privind criza ucraineană, că „s-a ajuns la un acord pentru detensionarea situaţiei“. Lavrov susţine că cei patru participanţi, Ucraina, Rusia, UE şi SUA, au fost de acord ca „grupurile ilegale să fie dezarmate“.

Putin cere Moldovei să înceteze „blocada asupra Transnistriei”

Vladimir Putin a cerut Moldovei să înceteze blocada asupra provinciei Transnistria, pentru a putea fi găsită o soluţie la acest conflict îngheţat. Potrivit liderului rus, situaţia provinciei nistrene este una dintre cele „mai complicate probleme moştenite după destrămarea URSS“.

Pensionarea la limită de vârstă

Lucrătorii care îşi încetează parţial sau total activitatea profesională şi îndeplinesc anumite cerinţe se pot pensiona pentru limită de vârstă. În Spania există două regimuri de pensionare: total şi parţial.

Pensionarea totală: lucrătorul îşi încetează complet activitatea profesională şi îndeplineşte cerinţele generale pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensionarea parţială: permite plata unei pensii de către sistemul de asigurări sociale spaniol, în acelaşi timp cu prestarea unei activităţi profesionale pe timp parţial.

Pentru a primi pensie de la statul spaniol trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- să fi împlinit vârsta de 65 de ani. În Spania, pensionarea anticipată - la 60, 61, 64 sau 65 de ani (fără vechimea obligatorie)- este obişnuită, dacă se îndeplinesc anumite condiţii adiţionale, însă implică o reducere a cuantumului pensiei;
- persoana trebuie să fie înregistrată, asigurată sau într-o situaţie echivalentă în cadrul sistemului de Asigurări Sociale spaniol
- să fi contribuit timp de cel puţin 15 ani la Asigurările Sociale, dintre care cel puţin doi ani să fie cuprinşi în ultimii 15 dinaintea datei pensionării
- să fi cotizat la Asigurările Sociale timp de 35 de ani, pentru a primi pensia integrală, 100%.

Dosarul de pensie pentru limită de vârstă va cuprinde următoarele acte, prezentate în original şi fotocopie compulsată:

- DNI (cetăţeni spanioli); paşaportul sau cartea de identitate şi certificatul de cetăţean comunitar (rezidenţii)
- Certificat de atestare a bazelor de cotizare din perioada lucrată (se cere firmelor la care s-a lucrat)
- Chitanţe de plată a cotizaţiilor lunare, dacă plata acestora este în sarcina solicitantului
- Dacă nu lucraţi în momentul depunerii cererii de pensie, un certificat eliberat de SPEE sau altă insituţie omoloagă din comunitatea în care locuiţi

Dosarul se depune la orice sediu al Asigurărilor Sociale. Lista acestora, pe comunităţi şi provincii:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm

Cuantumul pensiei este variabil, iar procentul cuvenit din baza de calcul depinde de anii cotizaţi la Asigurările Sociale, minimum fiind de 50% pentru 15 ani cotizaţi. Bazele de cotizare luate în calcul sunt cele din ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii de pensionare.

SCALA PROCENTAJELOR PE ANI COTIZATI:

 ANI COTIZATI                         PROCENTAJUL DIN BAZA DE CALCUL
 15 ani                                       50%
 16 ani                                       53%
 17 ani                                       56%
 18 ani                                       59%
 19 ani                                       62%
 20 ani                                       65%
 21 ani                                       68%
 22 ani                                       71%
 23 ani                                       74%
 24 ani                                       77%
 25 ani                                       80%
 26 ani                                       84%
 28 ani                                       86%
 29 ani                                       88%
 30 ani                                       90%
 31 ani                                       92%
 32 ani                                       94%
 33 ani                                       96%
 34 ani                                       98%
 35 ani                                     100%

Pensia europeană cumulată:

De la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uninea Europeană, lucrătorilor români li se aplică Regulamentul Comunităţii Europene nr. 1408/1971. Acest regulament se aplică retroactiv cetăţenilor români care au lucrat într-un stat comunitar înainte de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană şi care au cotizat la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, românii vor putea solicita transferarea sumelor cotizate la sistemul de asigurare din ţara unde locuiesc.
Dacă un român a muncit în mai multe state membre ale Uniunii, pentru pensie se vor lua în calcul toate perioadele lucrate legal, iar drepturile vor fi calculate de fiecare stat, conform perioadei lucrate și propriei legislaţii. Exportul prestaţiilor înseamnă că un lucrător migrant va beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, inclusiv pe teritoriul statului de domiciliu.

La împlinirea vârstei de pensionare și a perioadei minime obligatorii de cotizare, solicitantul trebuie să se adreseze instituţiei competente de la locul de domiciliu (Casa de pensii teritorială, în România, şi Institutului Naţional de Asigurări Sociale, în Spania,) în vederea revizuirii dreptului de pensie, precum şi pentru stabilirea drepturilor de pensie acordate potrivit legislaţiei celuilalt stat membru implicat.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. În România, ca şi în Spania, stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani; stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, în Spania, şi de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi, în România.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, în România, şi de 65 de ani pentru toţi cetăţenii, în Spania.

Formalităţile pe care cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România:

În cazul cetăţenilor stabiliţi în străinătate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a beneficia de pensie din partea statului român, operaţiunile legate de stabilirea şi încasarea drepturilor  pensie pot fi îndeplinite:
1.  fie în mod direct de către titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare şi deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.
2.  fie prin intermediul unui mandatar domiciliat în România, desemnat prin procura specială, care să îndeplinească operaţiunile menţionate la punctul 1.

Titularul sau mandatarul, după caz, deschide un cont curent personal la filiala S.C. BANC POST S.A. de domiciliu, singura instituţie bancară cu care CNPAS are încheiată convenţie în acest sens.
Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat depune la casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoţită de documentele necesare stabilirii pensiei (dosarul administrativ de pensionare).

Dosarul de pensionare trebuie să conţină următoarele documente:
-   cerere pentru înscriere la pensie ;
-   carnetul de muncă (original şi copie);
-   alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;
-   livret militar (original şi copie);
-   diplomă de studii superioare (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
-   adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;
-   adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
-   adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
-   procură specială pentru mandatar;
-   confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.

Dintre documentele menţionate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă şi adeverinţe privind vechimea în muncă), precum şi procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar.

În cazul în care titularul domiciliat în străinătate şi-a stabilit o reşedinţă în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reşedinţă.Această soluţie este valabilă numai în cazul în care titularul nu şi-a desemnat un mandatar pentru stabilirea şi încasarea drepturilor de pensie.

În condiţiile în care titularul dreptului de pensie domiciliat în străinătate şi-a desemnat un mandatar, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza de domiciliu a mandatarului.
Pensia, stabilită prin decizia emisă de Casa teritorială de pensii, urmează a fi virată în contul curent personal şi poate fi ridicată pe baza actului de identitate de către titular sau pe baza procurii speciale de către mandatar.

Începând din august 2008, românii care au domiciliul sau reședința în Spania pot primi pensia în contul bancar spaniol, declarat la Casa teritorială de pensii la care este depus dosarul în România. Dacă domiciliul cetățeanului român este în Spania, cererea va fi depusă la Institutului Național de Asigurări Sociale din Spania, prezentând și o copie a deciziei de pensionare din România. Autoritățile spaniole vor lua legătura cu omologii din România, informându-i despre cererea primită și solicitându-le să confirme perioadele de cotizație. Dacă domiciliul este în România, cererea va fi depusă aici, iar autoritățile vor lua legătura cu cele spaniole.
Cetățenii români care vor să-și stabilească domiciliul în Spania și reședința în România vor depune o cerere în acest sens la consulatele române de pe teritoriul spaniol, solicitând schimbarea domiciliului și eliberarea unui pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate.
Pentru obținerea pensiei, vârsta de pensionare și vechimea totală trebuie să corespundă legislației din țara în care se depune dosarul de pensionare.

 

 

Tipareste

Băsescu îi răspunde lui Putin: Punerea în discuție a frontierelor e inadmisibilă

Preşedintele Traian Băsescu solicită Federaţiei Ruse, joi, într-o declaraţie referitoare la afirmaţiile făcute de preşedintele Vladimir Putin...
Adaugat la:17 Aprilie, 2014 - 15:50
mai mult

Forțele speciale ucrainene au oprit asaltul asupra unității militare din Mariupol

Activişti proruşi din Ucraina au lansat, miercuri seara, un asalt asupra unei unităţi militare din oraşul ucrainean Mariupol, aceştia folosind a...

Au fost alese echipele României în cea mai importantă competiție Microsoft

Imagine Cup 2014 şi-a desemnat echipele câştigătoare ale etapei naţionale. Nouă echipe din patru oraşe din ţară au concurat într-una dintre ...

Ponta, la bordul unui avion de luptă F16

Premierul Victor Ponta şi preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu participă joi la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului româno-am...

Atenție la Odessa! Rușii ar putea să pună mâna pe sudul Ucrainei

Şeful Centrului politic-militar de investigaţii de la Kiev, Dmitri Tîmciuk, susţine că în regiunea Donbass, se hotărăşte soarta Ucrainei, iar...

Spania: Peste 76.000 de români sunt așteptați la vot la alegerile europarlamentare din 25 mai

Din cei 336.586 de cetățeni comunitari care s-au înscris în registrul electoral spaniol, manifestându-și astfel dorința de a vota listele parti...
Adaugat la:14 Aprilie, 2014 - 11:48
mai mult

Parlamentul spaniol a respins proiectul de referendum privind autodeterminarea Cataloniei

Proiectul de referendum privind autodeterminarea Cataloniei, susţinut de liderii politici, precum şi de populaţia din regiune, a fost respins, mar...

Clara Vodă joacă în filmul spaniol „Noaptea vine în India”

Lungmetrajul "Noaptea vine în India/ Anochece en la India", de Chema Rodríguez, o coproducţie Spania/ România/ Suedia, cu Clara Vodă în distribu...

Tensiuni diplomatice între Spania și Marea Britanie cauzate de chestiunea Gibraltarului

Prezenţa unei nave oceanografice spaniole în apele teritoriale ale Gibraltarului a dus la noi tensiuni diplomatice, miercuri, între Spania şi Mare...

Spania: În luna martie, numărul șomerilor a scăzut cu peste 16.000

Numărul șomerilor înregistrați la serviciile spaniole pentru ocuparea forței de muncă a scăzut cu 16.620 în luna martie față de cea anterioa...
Posturi TV Live
NeptunTV

PSD și PNL îl susțin pe Victor Ciorbea pentru funcția de Avocat al poporului

Victor Ciorbea are susţinerea PSD pentru funcţia de Avocat al Poporului şi, în acelaşi timp, este agreat şi de către săi colegi din PNL, au de...
Adaugat la:9 Aprilie, 2014 - 11:30
mai mult

Cazul Nana: Corpul de control a dat peste un muşuroi transpartinic

ANCHETĂ Corpul de Control al primului-ministru a descoperit că multe retrocedări de terenuri din comuna Nana s-au făcut în mod ilegal, dar cu mul...

Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la PRO TV

Andreea Esca neagă zvonul potrivit căruia ar fi fost somată de conducerea PRO TV să aleagă între pupitrul ştirilor şi conducerea revistei „T...
Adaugat la:9 Aprilie, 2014 - 14:41
mai mult

Paula Seling și Ovi Jacobsen în presa internațională:„Presiunea este mai mare față de 2010”

Reprezentanţii României la Eurovision Song Contest le-au împărtăşit jurnaliştilor din străinătate emoţiile concursului şi le-au oferit mome...

Cum s-a schimbat poporul român în ultimul secol: de la spiritul de turmă la complexul de inferioritate

La 70 de ani de la apariţia primului studiu privind psihologia poporului român, în care spiritul de turmă ne caracteriza, specialiştii Universit...
Adaugat la:9 Aprilie, 2014 - 09:42
mai mult

Preoții care ne-au trădat, au făcut pact cu Securitatea și l-au vândut până și pe Dumnezeu

Arhivele Securităţii au scos la iveală faptul că printre turnătorii regimului comunist s-au numărat şi înalţi prelaţi sau simpli preoţi. O ...

Cum a făcut Mitică să dispară trei milioane de euro de la Ligă. Iată traseul banilor

Procurorii care au cerut arestarea lui Dumitru Dragomir descriu metoda prin care s-ar fi delapidat trei milioane de euro din conturile LPF în momentu...
Adaugat la:9 Aprilie, 2014 - 11:00
mai mult

Valencia-Getafe 1-3: surpriza în Spania

După un egal şi două înfrângeri pe banca formaţiei din periferia Madridului, tehnicianul român a bifat şi prima victorie, întrerupând astfel...

Superambulanța inventată de români, premiată la Geneva

O ambulanţă specială, produsă de o firmă din Ilfov, a fost prezentată anul acesta, la Târgul Internaţional de Inventică de la Geneva, şi a p...
Adaugat la:9 Aprilie, 2014 - 10:55
mai mult

E mai sănătos să nu crezi tot ce vezi: 6 mituri demontate despre alimente

Sfaturile despre nutriţie sunt foarte variate şi se contrazic, deseori, unele pe altele, astfel încât este greu să ţii pasul cu ce e bun şi ce ...
Ultimele fotografii adăugate
Paula Calistru
MAGAZIN ALIMENTAR CASTELLDEFELS
vili36
MAGAZIN_BCNLH
tamaduitoarea ana maria
ALIMENTARA
Cele mai active grupuri
Craciun Insangerat 2010 !
MUSEUM MERCEDES-BENZ
MICI BARFE
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( Mihai.C din Madrid ) Job part-time